THƯ VIỆN SÁCH ĐIỆN TỬ BẢN QUYỀN DO THÀNH ĐOÀN HÀ TĨNH TỔNG HỢP, CHIA SẺ LÀ SỰ DẪN NGUỒN TỪ CÁC TÁC PHẨM, SÁCH BÁO CHÍNH THỐNG ĐƯỢC CHIA SẺ BẢN QUYỀN MIỄN PHÍ TỪ NGUỒN BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT VÀ CÁC NHÀ XUẤT BẢN ĐƯỢC CHIA SẺ CÔNG BỐ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG TỚI TOÀN DÂN, THÀNH ĐOÀN HÀ TĨNH KHÔNG LƯU TRỮ CŨNG NHƯ PHÁT HÀNH BẢN GỐC CÁC TÁC PHẨM TRÊN.