Nơi cung cấp nhưng thông tin, kiến thức hữu ích cho nhân dân và ĐVTN

Tìm hiểu về Ngân hàng dữ liệu số Mega Horizon

Gồm hơn 100 đầu sách nhiều thể loại cung cấp các kiến thức cần thiết cho nhân dân và Đoàn viên thanh niên dạng Ebook điện tử, sách lật, sách nói, sách PDF nguồn bản quyền chính thống từ các nhà xuất bản, các đơn vị trực thuộc Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhà nước CHXHCN Việt Nam

Cung cấp các văn bản Quy phạm pháp luật, các Video giải thích pháp luật và các dự thảo văn bản luật cần lấy ý kiến để mọi người dân có thể nghiên cứu, tham khảo và sử dụng trong những trường hợp cần thiết

Được xây dựng từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Tĩnh, Gồm các chủ đề, chủ điểm sinh hoạt đoàn dưới dạng trình chiếu Slide, Infographic, Video clip, là kênh tham khảo và sử dụng trong các hoạt động sinh hoạt Đoàn

Tổng hợp các FIle thiết kế truyền thông, hình ảnh PNG được thiết kế, sưu tầm và đóng góp bởi Thành đoàn Hà Tĩnh